Selvledende netværk

 

Virksomheden faciliterer netværk blandt professionelle - ledere, specialister, projektledere og tillidsrepræsentanter. Netværkene kan både være interne tværgående netværk i større virksomheder eller netværk på tværs af arbejdspladser - oftest tilbudt via fx en faglig organisation eller en brancheorganisation.


Formålet med de selvledende netværk er overordnet videndeling, erfaringsudveksling og muligheder for gensidig sparring og nytænkning på tværs i organisationen. Nogle organisationer eller afdelinger benytter også interne netværk ifm. en fusion eller andre større forandringsprocesser, mens andre ønsker at styrke de respektive faggruppers gensidige brug af hinandens kompetencer mhp. øget værdiskabelse og innovation i hele organisationen.


Grundidéen  bag de Selvledende Netværk er at mange medarbejdere og ledere i dag selv besidder kompetencerne til at lede møder og give kvalificeret sparring. Konsulentens tilstedeværelse er derfor ikke lige så nødvendig som tidligere. Dog er det afgørende at alle deltagere har fælles forventninger til netværksdeltagelsen, hvorfor der er behov for en klar ramme og en klar struktur om mødernes udviklings-, dialog- og sparringsøvelser.


Koncepterne til de Selvledende Netværk udvikles i nært samarbejde med kunden og de specifikke deltagere via for-interviews, så det faglige indhold både er aktuelt, relevant og engagerende for målgruppen.